Kepanitian

Dewan Pengarah: 1.    Muhammad Syarif Bando (Kepala Perpustakaan Nasional RI)
2.    Drs. Teguh Purwanto, M. Si (Perpusnas RI)
3.    Imam Budi Prasetiawan, SS., M. I. Kom (Ketua FPPTI)
Ketua Mariyah, S. Sos., M. Hum
Wakil Ketua Arif Surachman, SIP., MBA
Sekretaris 1. Anastasia Tri Susiati, S. Kom., MA
2. Orisa Mahardini, S. Sos
Narahubung (e-registration) 1. Ida Farida, M. Hum
2. Elana Suralenggana, S. IPI
3. Ratnaningsih, MP
Bendahara 1. Peggy A., MP
2. Erika, M. Hum
Humas & Press Release Nurlistiani, MA
e-Sertifikat & Tautan Registrasi Sony Pawoko, M. TI
Admin Zoom dan Publikasi 1. Suwondo, M. Kom
2. Roni Baskoro, M. Kom
Persidangan, Materi, dan Survei: 1. Amirul Ulum, M. IP
2. Munawaroh, SIP., M. Si.
Usaha dan Dana : Dian Wulandari, S. IP.